Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  jesienka obyčajná jesienka obyčajná v atlase rastlín

jesienka obyčajná Colchicum autumnale

Autor:
Karolínka Pivarčiová
Skupina:
Vševedkovia
Zachytené dňa:
1. októbra 2013 13:10
Fotografia  druhu  jesienka obyčajná