Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  pálka širokolistá pálka širokolistá v atlase rastlín

pálka širokolistá Typha latifolia

Autor:
Karolínka Pivarčiová
Skupina:
Vševedkovia
Zachytené dňa:
1. októbra 2013 12:50
Fotografia  druhu  pálka širokolistá