Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  kačica divá kačica divá v atlase živočíchov

kačica divá Anas platyrhynchos

Autor:
Jaroslava Rybkova
Skupina:
Zlaté rybky
Zachytené dňa:
29. septembra 2013 17:09
Poznámka:

Kačica divá

Fotografia  druhu  kačica divá