Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  jesienka obyčajná jesienka obyčajná v atlase rastlín

jesienka obyčajná Colchicum autumnale

Autor:
Mgr. Hana Neoveská
Skupina:
Bobríci
Zachytené dňa:
23. septembra 2012 14:30
Fotografia  druhu  jesienka obyčajná