Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  sokol myšiar sokol myšiar v atlase živočíchov

sokol myšiar Falco tinnunculus

Autor:
Nela Gloríková
Skupina:
Sviťania z Mierovky
Zachytené dňa:
14. septembra 2013 11:15
Poznámka:

pozorovaný spolu so strakošom kolesárom

Fotografia  druhu  sokol myšiar