Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  jesienka obyčajná jesienka obyčajná v atlase rastlín

jesienka obyčajná Colchicum autumnale

Autor:
Filip Luňak
Skupina:
KLOKANI
Zachytené dňa:
12. septembra 2013 18:17
Fotografia  druhu  jesienka obyčajná