Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  jesienka obyčajná jesienka obyčajná v atlase rastlín

jesienka obyčajná Colchicum autumnale

Autor:
Jozef Smetanka
Skupina:
KLOKANI
Zachytené dňa:
9. septembra 2013 16:19
Fotografia  druhu  jesienka obyčajná