Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  sokol myšiar sokol myšiar v atlase živočíchov

sokol myšiar Falco tinnunculus

Autor:
Mgr. Mariana Pšeneková
Skupina:
Hôrčatá
Zachytené dňa:
17. augusta 2013 19:33
Poznámka:

V nedeľu zranené mláďa odniesli pracovníci Správy Tanap-u.

Fotografia  druhu  sokol myšiar