Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  kačica divá kačica divá v atlase živočíchov

kačica divá Anas platyrhynchos

Autor:
Jana Šutková
Skupina:
Testeri
Zachytené dňa:
1. mája 2009 16:00
Poznámka:

Toto je káčer.

Fotografia  druhu  kačica divá