Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  náprstník veľkokvetý náprstník veľkokvetý v atlase rastlín

náprstník veľkokvetý Digitalis grandiflora

Autor:
Mgr. Mariana Pšeneková
Skupina:
Hôrčatá
Zachytené dňa:
4. augusta 2013 19:51
Fotografia  druhu  náprstník veľkokvetý