Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  vrbica vŕbolistá vrbica vŕbolistá v atlase rastlín

vrbica vŕbolistá Lythrum salicaria

Autor:
RNDr. Pavol Haborák
Skupina:
KLOKANI
Zachytené dňa:
24. júna 2013 9:19
Fotografia  druhu  vrbica vŕbolistá