Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  kunka žltobruchá kunka žltobruchá v atlase živočíchov

kunka žltobruchá Bombina variegata

Autor:
Mgr Alžbeta Slavkovská
Skupina:
chebip
Zachytené dňa:
7. júla 2013 13:16
Fotografia  druhu  kunka žltobruchá