Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  zvonček konáristý zvonček konáristý v atlase rastlín

zvonček konáristý Campanula patula

Autor:
Mgr Alžbeta Slavkovská
Skupina:
chebip
Zachytené dňa:
6. júla 2013 10:48
Fotografia  druhu  zvonček konáristý