Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  rozchodník prudký rozchodník prudký v atlase rastlín

rozchodník prudký Sedum acre

Autor:
Mgr. Mariana Pšeneková
Skupina:
Hôrčatá
Zachytené dňa:
1. júla 2013 20:11
Fotografia  druhu  rozchodník prudký