Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  kozobrada lúčna kozobrada lúčna v atlase rastlín

kozobrada lúčna Tragopogon pratensis

Autor:
Mgr. Mariana Pšeneková
Skupina:
Hôrčatá
Zachytené dňa:
1. júla 2013 20:09
Fotografia  druhu  kozobrada lúčna