Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  vrabec domový vrabec domový v atlase živočíchov

vrabec domový Passer domesticus

Autor:
Dominik Bucko
Skupina:
KLOKANI
Zachytené dňa:
17. júna 2013 14:12
Fotografia  druhu  vrabec domový