Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  vstavač vojenský vstavač vojenský v atlase rastlín

vstavač vojenský Orchis militaris

Autor:
Dominik Bucko
Skupina:
KLOKANI
Zachytené dňa:
17. júna 2013 15:29
Fotografia  druhu  vstavač vojenský