Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  margaréta biela margaréta biela v atlase rastlín

margaréta biela Leucanthemum vulgare

Autor:
Mgr. Mariana Pšeneková
Skupina:
Hôrčatá
Zachytené dňa:
12. júna 2013 19:00
Poznámka:

Jedna kvitla na kraji mokrade

Fotografia  druhu  margaréta biela