Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  trasochvost biely trasochvost biely v atlase živočíchov

trasochvost biely Motacilla alba

Autor:
RNDr. Pavol Haborák
Skupina:
KLOKANI
Zachytené dňa:
7. júna 2013 14:39
Fotografia  druhu  trasochvost biely