Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  belorítka domová belorítka domová v atlase živočíchov

belorítka domová Delichon urbica

Autor:
Matej Zámečník
Skupina:
Eco Group Cubach
Zachytené dňa:
14. júna 2013 8:32
Fotografia  druhu  belorítka domová