Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  hadovník väčší hadovník väčší v atlase rastlín

hadovník väčší Bistorta major

Autor:
Mgr. Mariana Pšeneková
Skupina:
Hôrčatá
Zachytené dňa:
12. júna 2013 17:56
Fotografia  druhu  hadovník väčší