Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  rozchodník prudký rozchodník prudký v atlase rastlín

rozchodník prudký Sedum acre

Autor:
Dominik Bucko
Skupina:
KLOKANI
Zachytené dňa:
13. júna 2013 14:13
Fotografia  druhu  rozchodník prudký