Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  čermeľ hájny čermeľ hájny v atlase rastlín

čermeľ hájny Melampyrum nemorosum

Autor:
Dominik Bucko
Skupina:
KLOKANI
Zachytené dňa:
13. júna 2013 14:51
Fotografia  druhu  čermeľ hájny