Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  bledavka okolíkatá bledavka okolíkatá v atlase rastlín

bledavka okolíkatá Ornithogalum umbellatum

Autor:
Mgr. Janka Ježová
Skupina:
Zahuráčikovia
Zachytené dňa:
2. júna 2013 13:12
Fotografia  druhu  bledavka okolíkatá