Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  hadinec obyčajný hadinec obyčajný v atlase rastlín

hadinec obyčajný Echium vulgare

Autor:
Filip Luňak
Skupina:
KLOKANI
Zachytené dňa:
7. júna 2013 15:13
Fotografia  druhu  hadinec obyčajný