Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  kukučka lúčna kukučka lúčna v atlase rastlín

kukučka lúčna Lychnis flos-cuculi

Autor:
Filip Luňak
Skupina:
KLOKANI
Zachytené dňa:
8. júna 2013 10:33
Fotografia  druhu  kukučka lúčna