Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  lastovička domová lastovička domová v atlase živočíchov

lastovička domová Hirundo rustica

Autor:
Jozef Smetanka
Skupina:
KLOKANI
Zachytené dňa:
8. júna 2013 19:40
Fotografia  druhu  lastovička domová