Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  hadinec obyčajný hadinec obyčajný v atlase rastlín

hadinec obyčajný Echium vulgare

Autor:
Jakub Lorinc
Skupina:
KLOKANI
Zachytené dňa:
8. júna 2013 20:00
Fotografia  druhu  hadinec obyčajný