Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  drozd čvíkotavý drozd čvíkotavý v atlase živočíchov

drozd čvíkotavý Turdus pilaris

Autor:
Matej Zámečník
Skupina:
Eco Group Cubach
Zachytené dňa:
8. júna 2013 14:05
Poznámka:

Mláďatá v hniezde.

Fotografia  druhu  drozd čvíkotavý