Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  plamienok alpínsky plamienok alpínsky v atlase rastlín

plamienok alpínsky Clematis alpina

Autor:
Matej Zámečník
Skupina:
Eco Group Cubach
Zachytené dňa:
6. júna 2013 14:24
Fotografia  druhu  plamienok alpínsky