Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  zvonček konáristý zvonček konáristý v atlase rastlín

zvonček konáristý Campanula patula

Autor:
Jakub Lorinc
Skupina:
KLOKANI
Zachytené dňa:
7. júna 2013 14:28
Fotografia  druhu  zvonček konáristý