Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  črievičník papučkový črievičník papučkový v atlase rastlín

črievičník papučkový Cypripedium calceolus

Autor:
RNDr Danica Božová
Skupina:
Sviťania z Mierovky
Zachytené dňa:
2. júna 2013 18:01
Fotografia  druhu  črievičník papučkový