Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  ľalia zlatohlavá ľalia zlatohlavá v atlase rastlín

ľalia zlatohlavá Lilium martagon

Autor:
Tomáš Kizek
Skupina:
Testeri
Zachytené dňa:
9. júna 2009 14:10
Poznámka:

Túto krásnu kvetinu nachádzame v podraste v presvetlených častiach lesa. Niektoré jedince mali na jednej byli desať i viac kvetov…

Fotografia  druhu  ľalia zlatohlavá