Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  trasochvost biely trasochvost biely v atlase živočíchov

trasochvost biely Motacilla alba

Autor:
Nela Gloríková
Skupina:
Sviťania z Mierovky
Zachytené dňa:
3. júna 2013 13:05
Fotografia  druhu  trasochvost biely