Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  drozd čvíkotavý drozd čvíkotavý v atlase živočíchov

drozd čvíkotavý Turdus pilaris

Autor:
Nela Gloríková
Skupina:
Sviťania z Mierovky
Zachytené dňa:
5. júna 2013 15:10
Poznámka:

hniezdo drozda čvíkotavého

Fotografia  druhu  drozd čvíkotavý