Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  zvonček konáristý zvonček konáristý v atlase rastlín

zvonček konáristý Campanula patula

Autor:
Filip Luňak
Skupina:
KLOKANI
Zachytené dňa:
2. júna 2013 8:58
Fotografia  druhu  zvonček konáristý