Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  vstavač vojenský vstavač vojenský v atlase rastlín

vstavač vojenský Orchis militaris

Autor:
Mgr. Mariana Pšeneková
Skupina:
Hôrčatá
Zachytené dňa:
31. mája 2013 19:15
Poznámka:

Naša prvá orchidea pod Primovskými skalami. Mal nalomenú stonku, kvet nemohol rozkvitnúť.

Fotografia  druhu  vstavač vojenský