Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  konvalinka voňavá konvalinka voňavá v atlase rastlín

konvalinka voňavá Convallaria majalis

Autor:
Mgr. Mariana Pšeneková
Skupina:
Hôrčatá
Zachytené dňa:
31. mája 2013 19:27
Poznámka:

Konvalinky stále kvitnú

Fotografia  druhu  konvalinka voňavá