Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  hlaváčik jarný hlaváčik jarný v atlase rastlín

hlaváčik jarný Adonis vernalis

Autor:
Filip Luňak
Skupina:
KLOKANI
Zachytené dňa:
2. mája 2013 13:38
Fotografia  druhu  hlaváčik jarný