Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  vrabec poľný vrabec poľný v atlase živočíchov

vrabec poľný Passer montanus

Autor:
Dominik Bucko
Skupina:
KLOKANI
Zachytené dňa:
2. júna 2013 13:15
Fotografia  druhu  vrabec poľný