Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  drozd čvíkotavý drozd čvíkotavý v atlase živočíchov

drozd čvíkotavý Turdus pilaris

Autor:
Dominik Bucko
Skupina:
KLOKANI
Zachytené dňa:
2. júna 2013 13:25
Fotografia  druhu  drozd čvíkotavý