Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  drozd čierny drozd čierny v atlase živočíchov

drozd čierny Turdus merula

Autor:
Dominik Bucko
Skupina:
KLOKANI
Zachytené dňa:
2. júna 2013 13:38
Fotografia  druhu  drozd čierny