Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  kačica divá kačica divá v atlase živočíchov

kačica divá Anas platyrhynchos

Autor:
Tomáš Kizek
Skupina:
Testeri
Zachytené dňa:
1. mája 2009 15:52
Poznámka:

Tieto kačice sú verné tejto lokalite, pravidelne ich tu vídavame po celý rok. Tento párik si práve hľadal potravu.

Fotografia  druhu  kačica divá