Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  črievičník papučkový črievičník papučkový v atlase rastlín

črievičník papučkový Cypripedium calceolus

Autor:
Mgr. Janka Ježová
Skupina:
Zahuráčikovia
Zachytené dňa:
31. mája 2013 16:15
Fotografia  druhu  črievičník papučkový