Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  šalvia lúčna šalvia lúčna v atlase rastlín

šalvia lúčna Salvia pratensis

Autor:
Mgr. Mariana Pšeneková
Skupina:
Hôrčatá
Zachytené dňa:
31. mája 2013 19:10
Fotografia  druhu  šalvia lúčna