Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  trasochvost biely trasochvost biely v atlase živočíchov

trasochvost biely Motacilla alba

Autor:
Mgr. Janka Ježová
Skupina:
Zahuráčikovia
Zachytené dňa:
27. mája 2013 17:36
Fotografia  druhu  trasochvost biely