Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  orlíček obyčajný orlíček obyčajný v atlase rastlín

orlíček obyčajný Aquilegia vulgaris

Autor:
Mgr. Mariana Pšeneková
Skupina:
Hôrčatá
Zachytené dňa:
31. mája 2013 18:21
Poznámka:

Tri farby jedného druhu – fialový, biely a ružový,ten sa ešte neotvoril.

Fotografia  druhu  orlíček obyčajný