Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  ropucha bradavičnatá ropucha bradavičnatá v atlase živočíchov

ropucha bradavičnatá Bufo bufo

Autor:
Tomáš Kizek
Skupina:
Testeri
Zachytené dňa:
19. septembra 2009 11:18
Poznámka:

Túto statnú ropuchu sme našli na ceste a preto sme ju radšej odniesli do bezpečia na lúčku za potokom.

Fotografia  druhu  ropucha bradavičnatá