Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  vidlochvost ovocný vidlochvost ovocný v atlase živočíchov

vidlochvost ovocný Iphiclides podalirius

Autor:
Tomáš Kizek
Skupina:
Testeri
Zachytené dňa:
2. augusta 2009 16:07
Poznámka:

Vidlochvost ovocný sa sýtil nektárom kvetov chrastavca, ktorý v tomto čase ešte bohato kvitol. Ako húsenica sa zrejme vyvinul na okolitých trnkách, ktoré lemujú suché stráne. Toto bol jedinec v poradí už druhej – letnej generácie.

Fotografia  druhu  vidlochvost ovocný