Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Galéria nájdených druhov

Ilustrácia druhu  prvosienka vyššia prvosienka vyššia v atlase rastlín

prvosienka vyššia Primula elatior

Autor:
Monika Strelková
Skupina:
Ždánci
Zachytené dňa:
15. apríla 2011 8:56
Fotografia  druhu  prvosienka vyššia